REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) „Sprzedającym” jest:
ArtPiomar
Marzena Ryłko-Piotrowska
ul. Dąbskiego 5/55
41-310 Dąbrowa Górnicza
NIP: 649-211-46-68
REGON: 277766799
Tel.: 510-383-572 
 e-mail: sklep@ozdobniczek.pl
 b) „Kupującym” jest użytkownik strony www.ozdobniczek.pl.
 


KONTAKT

1. Można się ze mną skontaktować za pośrednictwem poczty internetowej, komunikatora lub telefonicznie.
2. Odpowiedzi wysyłane są najczęsciej wciągu 1 dnia roboczego.
3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem. 

 ZWROTY 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki jedynie w następujących przypadkach:

 

  •  Produkty nie były wykonywane na zamówienie, drukowane na zamówienie i nadrukowywane na zamówienie. 
  • Produkty nie były używane i nie zostały w żaden sposób uszkodzone.
  • Klient dostarczy produkty do siedziby firmy ArtPiomar na własny koszt.
  • Odstąpienie od umowy jest dokonane w formie pisemnej i jest dostarczone do siedziby firmy ArtPiomar w wyżej wymienionym terminie listownie lub przez e-mail.


Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystatniu z rękojmi przez Konsumenta (reklamacje)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Konsumentów odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Konsument po wykryciu wady prawo:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do oświadczenia lub żądania.

Konsument jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (

ArtPiomar
Marzena Ryłko-Piotrowska
ul. Dąbskiego 5/55
41-310 Dąbrowa Górnicza

), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) Konsument zobowiązany jest udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani Konsument zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Konsument ma alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Konsumentowi rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Uprawnienie Konsumeneta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.